Ιστορικό – Όραμα

Η Εταιρία HEALTHWAY ιδρύθηκε το 2003


Ιδρυτικά της μέλη είναι οι Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος και Μαρία Χατζηδημητρίου, 3ης γενιάς φαρμακοποιοί, ιδιοκτήτες φαρμακείων με πολυετή πείρα στον χώρο της υγείας και της εμπορίας Ιατροτεχνολογικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων. Η βαθιά γνώση του χώρου της υγείας, οι άριστες σχέσεις με τους θεσμικούς φορείς και η ουσιαστική επαφή με την Ιατρική Κοινότητα καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων είναι οι βασικοί παράγοντες της στρατηγικής της εταιρίας μας.

Καταξιωμένες θεραπευτικές προτάσεις υψηλής ποιότητας και θεραπευτικής αξίας


Εμείς στην HEALTH WAY έχουμε ως προτεραιότητα και είναι το όραμά μας να προσφέρουμε καταξιωμένες θεραπευτικές προτάσεις υψηλής ποιότητας και θεραπευτικής αξίας. Μέσα από επιλεγμένες διεθνείς συνεργασίες αλλά και την εμπιστοσύνη της Ιατρικής Κοινότητας προσφέρουμε πρωτοποριακές, καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις με τεκμηριωμένη ασφάλεια σε ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων. Παρακολουθούμε τις ελληνικές και διεθνείς τάσεις και χαράσσουμε την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας.

Buy now