Ευκαιρίες καριέρας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Βασικό παράγοντα της επιτυχίας μιας εταιρείας αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο αποτελεί και βασικό κορμό της για μελλοντική επένδυση και ανάπτυξη.

Εάν επιθυμείτε και εσείς να ενταχθείτε στο δυναμικό της εταιρίας μας στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail healthway@otenet.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Buy now